BỘ KIỂM TRA TAYLOR K-2005

BỘ KIỂM TRA TAYLOR K-2005

Một BỘ KIỂM TRA TAYLOR K-2005 hoàn chỉnh được thiết kế cho chủ sở hữu nhà, hồ bơi/dịch vụ spa người, hồ bơi thương mại/nhà khai thác bồn tắm nước nóng và cán bộ y tế quan tâm đến nền kinh tế và tính di động. Sử dụng thuốc thử 3/4 oz. Bao gồm so sánh màu in, hướng dẫn không thấm nước, biểu đồ điều trị và hướng dẫn hóa học. Đơn giản, chính xác và dễ sử dụng bộ dụng cụ kiểm tra hồ bơi và spa.

BỘ KIỂM TRA TAYLOR K-2005, HỘP KIỂM TRA NƯỚC HỒ BƠI 4 TRONG 1 AUSSIE GOLD, BỘ KIỂM TRA LAMOTTE COLORQ PRO 2056, BỘ KIỂM TRA LAMOTTE COLORQ PRO 2056 Duy trì nguồn nước/hồ bơi an toàn cho công chúng là một trách nhiệm quan trọng. Do đó, kết quả thử nghiệm chính xác là rất cần thiết khi kiểm tra chất lượng nước của hồ bơi thương mại và spa. BỘ KIỂM TRA TAYLOR K-2005 được thiết kế cho loại kiểm tra toàn diện, thường xuyên được thực hiện bởi các kỹ thuật viên dịch vụ, các nhà khai thác bể bơi công cộng và bán công cộng / các nhà điều hành bồn tắm nước nóng và các chuyên gia khác.

BỘ KIỂM TRA TAYLOR K-2005, HỘP KIỂM TRA NƯỚC HỒ BƠI 4 TRONG 1 AUSSIE GOLD, BỘ KIỂM TRA LAMOTTE COLORQ PRO 2056, BỘ KIỂM TRA LAMOTTE COLORQ PRO 2056 BỘ KIỂM TRA TAYLOR K-2005

BỘ KIỂM TRA TAYLOR K-2005, HỘP KIỂM TRA NƯỚC HỒ BƠI 4 TRONG 1 AUSSIE GOLD, BỘ KIỂM TRA LAMOTTE COLORQ PRO 2056, BỘ KIỂM TRA LAMOTTE COLORQ PRO 2056 Taylor K-2005 Test Kit kiểm tra bồn nước nóng hoặc nước hồ bơi của bạn để: - Tổng số Clo - 0,5ppm - 5,0ppm - Brôm - 1.0ppm - 10.0ppm - pH - 6,8 - 8,2 - Nhu cầu axit / Nhu cầu cơ bản - Độ cứng canxi - Tổng độ kiềm - Axít xyanuric

BỘ KIỂM TRA TAYLOR K-2005, HỘP KIỂM TRA NƯỚC HỒ BƠI 4 TRONG 1 AUSSIE GOLD, BỘ KIỂM TRA LAMOTTE COLORQ PRO 2056, BỘ KIỂM TRA LAMOTTE COLORQ PRO 2056 Để đặt mua sản phẩm BỘ KIỂM TRA TAYLOR K-2005 này của chúng tôi. Sản phẩm này hiện đang rất thịnh hành và được sử dụng rộng rãi tại các hồ bơi hayy spa. Hãy liên hệ với CÔNG TY THIẾT BỊ BỂ BƠI nhé. Quý khách sẽ được hỗ trợ tư vấn nhiều hơn nữa.


bộ kiểm tra taylor k-2005